25.12.18

12 Inisiatif Terbaru Peringkat Sekolah - Kementerian Pendidikan KPM

12 inisiatif terbaru peringkat sekolah - kpm

APDM (Aplikasi Pangkalan Data Murid) merupakan satu sistem yang diguna oleh guru-guru untuk merekodkan kehadiran murid setiap hari ke sekolah. Laman ini diwujudkan sebagai saluran maklumat dan tempat perbincangan berkenaan system APDM.
apdm 2019

Modul Pengurusan Murid (APDM)
apdm


Kementerian Pendidikan (KPM) telah memperkenalkan 12 inisiatif terbaru peringkat sekolah hari ini.

Inisiatif tersebut adalah:

1) Bermula 2019, setiap sekolah akan ada Manual Nilai yang akan dibacakan di setiap perhimpunan.

2) Pendidikan Sivik akan diperkenalkan.

3) KPM akan berusaha memperbaiki masalah 'mutual distrust' antara guru dan ibu bapa.

4) Popularkan kembali budaya 'hero teachers' untuk tingkatkan pengiktirafan profesion guru.

5) Telefon pintar akan 'dimanipulasi' untuk tujuan pendidikan.

6) Kanak-kanak tiada kewarganegaraan boleh mula bersekolah 2019.

7) Kawasan Rehat Guru akan diwujudkan.

8) Guru tiada lagi kerja kekeranian bermula 2019.

9) Tidak akan ada kompromi dalam belanjawan pendidikan. Pendekatan selepas ini akan 'slice and dice' ketirisan.

10) Ke arah menjadikan sektor pendidikan 'OKU friendly'.

11) Menyelesaikan isu sekolah daif.

12) Kemeriahan 'speakers corner' di sekolah-sekolah.


APDM (Aplikasi Pangkalan Data Murid) merupakan satu sistem yang diguna oleh guru-guru untuk merekodkan kehadiran murid setiap hari ke sekolah. Laman ini diwujudkan sebagai saluran maklumat dan tempat perbincangan berkenaan system APDM.


Modul Pengurusan Murid (APDM)
apdm
Modul Pengurusan Murid (APDM)


apdm 2018, apdm 2017, apdm 2016, apdm 2015, apdm 2014, apdm 2013, apdm kehadiran, apdm murid, apdm kehadiran murid, apdm login, apdm kpm, apdm online, apdm moe, apdm 2018, saps, apdm moe gov my, apdm.moe.gov.my, apdm moe gov, apdm gov, apdm data murid, apdm nkra, apdm guru, apdm kehadiran 2018, eoperasi, apdm.moe.gov.my kpm, pangkalan data apdm, apdm 2019, apdm data kehadiran murid, apdm sekolah, ssdm, apdm 2017,
Makluman Kepada Semua
PEMAKLUMAN! Mulai 15 Ogos 2018 semua pengguna aplikasi ini perlu menukar katalaluan baharu untuk memastikan id pengguna tidak disalahguna. baharu!PERHATIAN: Sekiranya maklumat murid tidak dipaparkan (kosong) atau mesej kelas belum ditetapkan, sila klik disini untuk bantuan
1.Surat Pengumpulan Dan Perolehan Data Sekolah, Guru Dan Murid baharu!
2.Surat Arahan Pengemaskinian Maklumat Dalam Apdm 2019 baharu!
3.Surat Pengemaskinian Data Murid APDM dan e-OPERASI baharu!
4.Surat Pengemaskinian Maklumat Dalam Modul Pengurusan Murid baharu!
5.Proses Pengesahan Kelahiran JPN baharu!
6.Manual Pengguna tagging murid DLP baharu!
7.Prosedur Operasi Standard Pelaksanaan eKehadiran Murid 
8.Panduan Kemaskini Maklumat Bukan Warga dan Warga Tanpa Dokumen
GURU |  ADMIN
9.Klik sini untuk melihat Surat Siaran KWAPM 2018
10.MANUAL APLIKASI PENGURUSAN BANTUAN (APB) 
11.MANUAL PENGGUNA SUB-MENU APDM 
12.SURAT SIARAN/MAKLUMAN APDM 
13.INFOGRAFIK APDM  baharu!
14.Muat turun 'FAQ modul Pengurusan Murid (PM)'


FAQPegawai Meja APDMSPS
Panduan Log Masuk APDM
Langkah 1:
Admin sekolah melawat laman sesawang bagi Aplikasi Pangkalan Data Murid(APDM) iaitu, http://apdm.moe.gov.my
Langkah 2:
Di bahagian kiri laman sesawang APDM, log masuk ADPM dengan mengisi ID Pengguna dan Kata Laluan.
ID Pengguna: Kod sekolah
(Gunakan huruf besar yang tiada spacebar. Sebagai contohnya, ABC1234)
Kata Laluan: ******
Default password yang diberikan oleh sistem kepada Admin sekolah . Admin sekolah disarankan supaya menukar kata laluan selepas log masuk APDM buat pertama kali atas sebab keselamatan akaun.

Selepas siap masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan, tekan butang HANTAR untuk log masuk ke dalam sistem APDM.