1.7.18

SAPS

APDM (Aplikasi Pangkalan Data Murid) merupakan satu sistem yang diguna oleh guru-guru untuk merekodkan kehadiran murid setiap hari ke sekolah. Laman ini diwujudkan sebagai saluran maklumat dan tempat perbincangan berkenaan system APDM.

Modul Pengurusan Murid (APDM)
apdm.moe.gov.my
apdm 2019
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN
DOWNLOAD TEMPLATE MYPORTFOLIO GURU
DOWNLOAD FAIL PPB INDIVIDU

SAPS KPM


Makluman Kepada Semua

PERHATIAN: Sekiranya maklumat murid tidak dipaparkan (kosong) atau mesej kelas belum ditetapkan, sila klik disini untuk bantuan
1.Surat Pengemaskinian Maklumat Dalam Modul Pengurusan Murid baharu!
2.Proses Pengesahan Kelahiran JPN baharu!
3.Manual Pengguna tagging murid DLP baharu!
4.Prosedur Operasi Standard Pelaksanaan eKehadiran Murid 
5.Panduan Kemaskini Maklumat Bukan Warga dan Warga Tanpa Dokumen
GURU |  ADMIN
6.Klik sini untuk melihat Surat Siaran KWAPM 2018
7.Klik sini untuk melihat SPK Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP)
8.Manual Pengguna APB Biasiswa Sukan (SBS)
9.Pengemaskinian data murid dan penetapan subjek.  
Klik sini untuk melihat Surat makluman dan Manual pengguna.
10.Info Grafik Tatacara memadam murid 
11.Permohonan Penempatan Murid Berkeperluan Khas.  

Klik sini untuk melihat Iklan Permohonan Penempatan Murid Berkeperluan Khas [Banner].
12.Surat Arahan Pengemaskinian Maklumat MBK  

Semua sekolah yang mempunyai Murid Berkeperluan Khas (MBK) perlu mengemaskini maklumat MBK sebelum atau pada 31 Januari 2016.
13.Manual Pengguna - Kemaskini Maklumat MBK  
14.Maklumat pelajar Pra Sekolah tidak perlu didaftar masuk di APDM. Sila daftar maklumat tersebut di Sistem Maklumat Pra Sekolah Kebangsaan (SMPK).
15.Mulai 1 Januari 2015, Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) dinamakan sebagai modul Pengurusan Murid (PM) dalam Sistem Pengurusan Sekolah (SPS). Sila muat turun surat siaran berkaitan.
16.Kehadiran murid bagi semua sekolah adalah menerusi modul Pengurusan Murid (PM).
17.Surat Siaran SSO dan Manual Pengguna SSO (Link URL SSO)
18.Muat turun Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 21 Tahun 2014 : Pelaksanaan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) bertarikh 24 Disember 2014.
19.Muat turun 'Garis Panduan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) '
20.Muat turun 'FAQ modul Pengurusan Murid (PM)'
21.Muat turun surat arahan 'Pelaksanaan eKehadiran melalui APDM'
22.Muat turun Panduan Aplikasi Pengurusan Bantuan(APB) bagi Guru KWAPM
23.APB Biasiswa & KWAPM - Daftar Guru di eOPERASI dan APDM
24.APB KWAPM - Permohonan KWAPM Guru KWAPM
25.APB KWAPM - Permohonan KWAPM Pengetua & GuruBesar
26.APB KWAPM - Pengesahan Permohonan KWAPM PPD
27.APB EMK - Pengesahan Guru EMK
Muat Turun/Menyimpan Data Murid dalam bentuk Exel

Sekiranya pihak sekolah memerlukan perkongsian data murid untuk analisi atau kegunaan lain. Admin APDM sekolah dan Guru Kelas boleh memuat turun/download maklumat data murid sekolah dalam bentuk Excel.

Caranya adalah seperti berikut:

Langkah 1:
Melawat ke laman sesawang APDM.

Langkah 2:
Log Masuk sistem APDM dengan memasukkan ID Pengguna, Kata Laluan dan klik HANTAR.

Langkah 3:
Admin boleh mendapatkan maklumat data murid dengan klik Data Murid.

Langkah 4:
Maklumat dimuat turun adalah mengikut tingkatan atau tahun. Klik Muat Turun Excel pada penjuru kanan di bahagian atas skrin untuk menyimpan ke pc supaya dapat diakses offline.

Data murid dan ibu bapa yang dimuat turun adalah dalam format excel.