31.12.16

SSO KPM

2. LINK KE SSO KPM
Pengurusan Sekolah
Makluman Kepada Semua

PERHATIAN: Sekiranya maklumat murid tidak dipaparkan(kosong) atau mesej kelas belum ditetapkan, sila klik disini untuk bantuan
1.Manual Pengguna tagging murid DLP baharu!
2.Prosedur Operasi Standard Pelaksanaan eKehadiran Murid baharu!
3.Panduan Kemaskini Maklumat Bukan Warga dan Warga Tanpa Dokumen
GURU |  ADMIN baharu!
4.Klik sini untuk melihat Surat Siaran KWAPM 2017 baharu!
5.Klik sini untuk melihat SPK Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) baharu!
6.Manual Pengguna APB Biasiswa Sukan (SBS) baharu!
7.Pengemaskinian data murid dan penetapan subjek. 
Klik sini untuk melihat Surat makluman dan Manual pengguna. baharu!
8.Info Grafik Tatacara memadam murid baharu!
9.Pengemaskinian Maklumat Modul Pengurusan Murid Tahun 2017.
10.Permohonan Penempatan Murid Berkeperluan Khas. 

Klik sini untuk melihat Iklan Permohonan Penempatan Murid Berkeperluan Khas [Banner].
11.Surat Arahan Pengemaskinian Maklumat MBK 

Semua sekolah yang mempunyai Murid Berkeperluan Khas (MBK) perlu mengemaskini maklumat MBK sebelum atau pada 31 Januari 2016.
12.Manual Pengguna - Kemaskini Maklumat MBK
13.Maklumat pelajar Pra Sekolah tidak perlu didaftar masuk di APDM. Sila daftar maklumat tersebut di Sistem Maklumat Pra Sekolah Kebangsaan (SMPK).
14.Mulai 1 Januari 2015, Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) dinamakan sebagai modul Pengurusan Murid (PM) dalam Sistem Pengurusan Sekolah (SPS). Sila muat turun surat siaran berkaitan.
15.Kehadiran murid bagi semua sekolah adalah menerusi modul Pengurusan Murid (PM).
16.Surat Siaran SSO dan Manual Pengguna SSO (Link URL SSO)
17.Muat turun Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 21 Tahun 2014 : Pelaksanaan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) bertarikh 24 Disember 2014.
18.Muat turun 'Garis Panduan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) '
19.Muat turun 'FAQ modul Pengurusan Murid (PM)'
20.Muat turun surat arahan 'Pelaksanaan eKehadiran melalui APDM'
21.Muat turun Panduan Aplikasi Pengurusan Bantuan(APB) bagi Guru KWAPM
22.APB Biasiswa & KWAPM - Daftar Guru di eOPERASI dan APDM
23.APB KWAPM - Permohonan KWAPM Guru KWAPM
24.APB KWAPM - Permohonan KWAPM Pengetua & GuruBesar
25.APB KWAPM - Pengesahan Permohonan KWAPM PPD
26.APB EMK - Pengesahan Guru EMK